เครื่องจ่ายอากาศ Root Blower บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

Kasetplus.Online-Store


12,500.00 ฿
Root blower 

เครื่องผลิตกำลังลมคุณภาพ Kasetplus ที่ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในวงการ

- อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง

- อุตสาหกรรมเลี้ยงปลา

- อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-อุตสาหกรรมโรงงานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

 

Machine Spec

HRS65WA 2.5 นิ้ว 4 kw (5 แรง)

m3/min : 1.91 – 3  (2.5 ลูกบาศก์) 150 ลูกบาศก์/ชม.

kPa                                           : 9.8 -  58.8

Kw                                            : 2.2 - 3

พื้นที่ให้อากาศ(ไร่)                      : 2-4 ไร่

ความยาวของท่ออากาศ(M)       : 200 - 400

 

HRS80WA  3 นิ้ว 5.5 kw (7.5 แรง)

m3/min: 3.5 - 5.8  (4.7 ลูกบาศก์) 282 ลูกบาศก์/ชม.

kPa                                           : 9.8 -  58.8

Kw                                            : 4 - 5.5

พื้นที่ให้อากาศ(ไร่)                      : 4-6 ไร่

ความยาวของท่ออากาศ(M)       : 400 - 600

 

HRS1004 นิ้ว 7.5 kw (10 แรง)

m3/min:5.8 – 9.19 (7.5 ลูกบาศก์) 450 ลูกบาศก์/ชม.

kPa                                           : 9.8 -  58.8

Kw                                            : 4 – 11.5

พื้นที่ให้อากาศ(ไร่)                      : 6-8 ไร่

ความยาวของท่ออากาศ(M)       : 600 - 700


Share this Product