โรงเรือนสำเร็จรูปใสขุ่น Kasetplus

Kasetplus


โรงเรือนสำเร็จรูปใส

มี 2 ขนาด
M size
-โครงเหล็ก 4 หุล ก*ย*ส 2.15*3.65*2.15 เมตร
- พลาสติกใส LDPE 0.2 มิล 6*3.6 เมตร(พร้อมเจาะตาไก่)
- คลิปล็อกโรงเรือน 4 หุล (22 ตัว)
- เชือก 12 เมตร (2เส้น)
- ชุดอุปกรณ์ยึดโรงเรือน

ราคา 7,169 บาท(ไม่รวมค่าขนส่ง)
******************************************************************************************************
L size
-โครงเหล็ก 6 หุล ก*ย*ส 3*6*2.2 เมตร
- พลาสติกใส LDPE 0.2 มิล 6*6.2 เมตร(พร้อมเจาะตาไก่)
- คลิปล็อกโรงเรือน 6 หุล (28 ตัว)
- เชือก 14 เมตร (2เส้น)
- ชุดอุปกรณ์ยึดโรงเรือน

ราคา 9,737 บาท(ไม่รวมค่าขนส่ง


7,169.00 ฿
Share this product