โรงเรือนสำเร็จรูปใสขุ่น + มุ้งกันแมลง Kasetplus

Kasetplus


โรงเรือนสำเร็จรูปใส+มุ้งกันแมลง40ตา
ข้อสังเกตุ
- มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน
- มุ้งกันแมลงใช้เป็นมุ้งคุณภาพสูง40ตา

มี 2 ขนาด
M size
-โครงเหล็ก 4 หุล ก*ย*ส 2.15*3.65*2.15 เมตร
- พลาสติกใส LDPE 0.2 มิล 6*3.6 เมตร(พร้อมเจาะตาไก่)
- มุ้งกันแมลง40ตา 1.5*3.8 เมตร(2ชิ้น)
- คลิปล็อกโรงเรือน 4 หุล (44 ตัว)
- เชือก 12 เมตร (2เส้น)
- ชุดอุปกรณ์ยึดโรงเรือน

ราคา 7,811 บาท(ไม่รวมค่าขนส่ง)
******************************************************************************************************
L size
-โครงเหล็ก 6 หุล ก*ย*ส 3*6*2.2 เมตร
- พลาสติกใส LDPE 0.2 มิล 6*6.2 เมตร(พร้อมเจาะตาไก่)
- มุ้งกันแมลง40ตา 1.5*6.2 เมตร(2ชิ้น)
- คลิปล็อกโรงเรือน 6 หุล (58 ตัว)
- เชือก 14 เมตร (2เส้น)
- ชุดอุปกรณ์ยึดโรงเรือน

ราคา10,700 บาท(ไม่รวมค่าขนส่ง
******************************************************************************************************

7,811.00 ฿
Share this product