เครื่องจ่ายอากาศ Root Blower บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

Kasetplus.Online-Store


 

เครื่องผลิตกำลังลมคุณภาพ Kasetplus

ที่ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในวงการ

 

- อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง

- อุตสาหกรรมเลี้ยงปลา

- อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

-อุตสาหกรรมโรงงานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

Machine Spec

 อัตรากำลังลมที่เหมาะสม

 

 

 


13,375.00 ฿
Share this product