โครงการ Kasetplus / โรงเรือนdiy

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกเชิงพาณิชย์

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกเชิงพาณิชย์

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกเชิงพาณิชย์

อาชีพการเกษตรอีกอย่างหนึ่ง ที่หลายๆท่านคิดไม่ถึง ว่าจะเอามาทำเป็นอาชีพได้ นั่นก็คือการเลี้ยงกุ้งฝอยครับพี่น้อง บ่น่าเชื่อว่ากุ้งฝอยที่หลายๆคนมองข้าม มันจะสามารถเอามาทำเป็นอาชีพ เลี้ยงเพื่อการค้า สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

Read more →

โรงเรือนโครงสร้าง DIY พลาสติกLDPE ใส + มุ้งกันแมลง 20,000 บาท!

โรงเรือนโครงสร้าง DIY พลาสติกLDPE ใส + มุ้งกันแมลง 20,000 บาท!

เชื่อหรือไม่!

โรงเรือนโครงสร้าง DIY ที่เลือกใช้ พลาสติกLDPE ใส + มุ้งกันแมลง

งบประมาณทั้งโครงสร้าง และพลาสติกกับมุ้ง รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท

 

Read more →