Review การใช้ บ่อกลม PVC ของคุณประถม จ.กทม.

การใช้งานบ่อกลม PVC ของ คุณประถม จ.กทม

ใช้งานบ่อขนาด 1.5x0.8 เมตร ความหนา 1 มิล พร้อมอุปกรณ์ตาข่าย PE ใสขุ่น

ใช้งาน พักปลาคราฟที่ซื้อมาใหม่ ก่อนนำลงบ่อเลี้ยงรวมเข้ากับปลาตัวอื่น
และยังมีการใช้งานเป็นบ่อกักโรคของปลาอีกด้วย

*** เมื่อใช้งานเสร็จก็พับเก็บได้ ***

 

REVIEW การใช้งาน ณ  บ้านคุณประถม 

 


----------------------------------------------
#พลาสติกเกษตร #บ่อกลม #บ่อกลมเกษตรพลัส #ตาข่ายPE #กระถ่างผ้า #ปลูกต้นไม้ #เลี้ยงปลาสวยงาม #PVC #PE #เก็บน้ำ #อุปกรณ์เกษตร #กระถ่างปลูก
----------------------------------------------
สนจใจติดต่อสอบถามได้ค่า
โทรศัพท์ หรือ LINE :
*** 098-537-9614 ***
*** 0800-800-522 ***
*** 0898-767-656 ***
*** 0800-800-766 ***Leave a comment