การปรับพื้นที่บ่อก่อนการปูพลาสติก LDPE ตำหรับ Kasetplus

การปรับพื้นที่บ่อสำหรับการปูพลาสติก LDPE ตำหรับ Kasetplus

พลาสติก LDPE เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการเก็บน้ำไม่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ดี และ มีการใช้งานที่ยาวนาน ต้นทุนการลงทุนไม่สูง แต่การดูแลรักษาพลาสติก LDPE ตั้งแต่ก่อนขั้นตอนการปูก็มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน คือ

  1. การเตรียมหน้าดินของบ่อให้พร้อมาำหรับการปูพลาสติก LDPE ให้มากที่สุด คือ จำเป็นที่จะต้องกำจัดหิน หรือ เศษกิ่งไม้ที่มีความแหลมคมที่อาจจะขูดพลาสติกจนฉีกขาดได้
  2. การเลือกใช้ความหนาที่เหมาะสมกับสภาพดิน ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงและลดการผิดพลาดหรือเสียหายจากการปูพลาสติก LDPE เช่น 
ความหนาพลาสติก
ลักษณะพื้นผิว
LDPE ดำ หนา 0.3 มิล

 ดินปนทราย (สิ่งมีคมน้อย)

จะสามารถปูได้เลยไม่ต้องกังวลสิ่งมีคมบาดพลาสติกขาด

เหมาะสมที่จะใช้พลาสติก LDPE ขนาด 0.3 มิล

LDPE ดำ หนา 0.5 มิล

ดินปนหิน (สิ่งมีคมมาก)

ต้องระมัดระวังหินแหลมคม หรือ เศษกิ่งไม้ที่อาจจะทำให้พลาสติกเกิดรอยขาดได้

เหมาะสมที่จะใช้พลาสติก LDPE ขนาด 0.5 มิล

ปล. การเลือกพลาสติกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จะทำให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างสูงสุดทั้งลักษณะการใช้งาน และ ประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว

 

ขั้นตอนการเตรียมบ่อก่อนที่จะทำการปูพลาสติก LDPE Kasetplus

1. ขุดบ่อตามขนาดที่ต้องการปูพลาสติกเพื่อใช้ในการเก็บน้ำตามขนาดที่ท่านลูกค้าต้องการ

2. ตกแต่งสภาพหน้าดินให้มีความเรียบร้อยที่สุดกำจัดทั้งก้อนหินที่แหลมคม และ กิ่งไม้ ก่อนที่จะทำการปูบ่อด้วยพลาสติก LDPE แต่ละขนาด และ ความหนา

3. เมื่อทำการตกแต่งหน้าดินของบ่อเรียบร้อยแล้ว สามารถนำพลาสติกมาปูทับลงบนพื้นที่บ่อได้ทันที โดยสามารถจัดตกแต่งชายบ่อได้ด้วยวิธีการ "ฝังกลบ" ชายพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงาม

4. เมื่อทำการปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถปล่อยน้ำลงบ่อและเลี้ยงสัตว์ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องทำการตากบ่อ หรือ อย่างใด เพราะพลาสติก LDPE Kasetplus จะไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

 

สนใจพลาสติก LDPE หรือ ผลิตภัณฑ์ ของ Kasetplus ชนิดอื่นๆ

https://kasetplus.myshopify.com/collections/all

วีดีโอการปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE

 Leave a comment