ผืนพลาสติก LDPE เลี้ยงกุ้งก้ามแดง จังหวัดสุโขทัย

Kasetplus

ขอขอบพระคุณ คุณเกรียงศักดิ์

ที่เลือกใช้พลาสติก LDPE ขนาด 4x6 เมตร 0.5 มิล 2 ผืน

เพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จังหวัดสุโขทัย

ซึ่งได้จัดซื้อผืนพลาสติกขนาด 0.5 มิล ที่มีความหนาเพียงพอต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงขนาด ใหญ่ได้อย่างไม่มีปัญหา โดยคุณเกรียงศักดิ์ ได้ทำโครงสร้างเองตามขนาดที่ต้องการ แต่ความสูงจะไม่สูงมาก เพื่อประหยัดพื้นที่พลาสติกอีกด้วย

* เตรียมพื้นก่อนการปู เพื่อป้องกันสิ่งแหลมคมที่อาจจะทำให้บ่อเกิดตามด

* ใช้โครงสร้าง PVC ที่ทำเองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ความถี่แนวตั้งจำนวนมากเพราะความสูงของน้ำไม่มาก

* ใช้แสลน เพื่อพรางแสง และ กั้นรอบด้านด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันศัตรูของกุ้งก้ามแดง

* ใส่น้ำแล้วสามารถเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้ทันทีไม่มีสารเคมีตกค้าง

* กุ้งก้ามแดงตัวใหญ่ๆ พลาสติกความหนา 0.5 มิล สามารถเลี้ยงได้ค่ะLeave a comment