บ่อปลาคาร์ฟในสวนด้วยพลาสติก LDPE คุณภาพ

บ่อปลาคาร์ฟในสวนด้วยพลาสติก LDPE

ขอบพระคุณ คุณกิตติศักดิ์ อ.หัวหิน 

ที่เลือกใช้พลาสติก LDPE ของ Kasetplus เพื่อใช้ในการจัดสวนแบบ บูรณาการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในการเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และ เลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มความสวยงาม

ดังนั้นการเลือกใช้พลาสติก LDPE เป็นทางเลือกอันดับต้นๆของเกษตรกร และ ผู้รักการตกแต่งสวนในปัจจุบัน เนื่องจาก อายุการใช้งานที่ยาวนาน / ราคาต้นทุนไม่สูง / และไม่มีสารพิษตกค้างในการใช้งาน ทั้งบนดินและในน้ำ จึงเป็น GREEN PRODUCT ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

พลาสติก LDPE แบบแบ่งจำหน่าย
ชมภาพบ่อน้ำเลี้ยงปลาคาร์ฟของ คุณ กิตติศักดิ์ และ การตกแต่งจัดสวนรอบบ่อ

 

วีดีโอ บ่อปลาคาร์ฟของคุณกิตติศักดิ์Leave a comment