การเก็บน้ำในบ่อขนาดใหญ่ด้วย LDPE

การเก็บน้ำในบ่อขนาดใหญ่ด้วย LDPE By Kasetplus

ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ด้วยปัญหาที่หลากหลาย ตั้งแต่สภาพอากาศที่ฝนตกน้อยลง หน้าแร้งยาวนานขึ้น ไปจนถึงสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บน้ำ

ดังนั้น"บ่อเก็บน้ำ"จึงมีบทบาทที่สำคัญมากๆในยุคปัจจุบันด้วยที่ว่า "น้ำ" หาได้ยากขึ้นนั่นเอง จึงมีความสำคัญในทุกๆภาคส่วนที่นอกเหนือการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นการเลือกใช้พลาสติก LDPE เข้ามามีบทบาทจึงมีให้เห็นมากขึ้นในพื้นที่การเกษตร หรือ พื้นที่ที่จำเป็นต้องทำบ่อน้ำ Storage 

ภาพการใช้งานจริง

ขอบพระคุณ พี่โชติ ประดับ

ที่มั่นใจและเลือกใช้พลาสติก LDPE ในการปูบ่อเก็บน้ำในพื้นที่ที่เก็บน้ำไม่อยู่ เพื่อไว้ใช้ในช่วงเวลาจำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะLeave a comment