บ่อเก็บน้ำไม่อยู่ปูพลาสติก LDPE เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

Kasetplus

ขอบพระคุณ “คุณจาลึก” ที่ได้เลือกใช้พลาสติก LDPE ของ Kasetplus

ในการปูบ่อเก็บน้ำที่ดินไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้ จึงได้เลือกใช้พลาสติก LDPE คุณภาพ

ที่เชื่อมเป็นผืนเดียวตลอดทั้งผืน ขนาด 42.50*30 เมตร

ไม่ต้องวุ่นวายในการติดตั้งหน้างาน เพียงแค่กางผืน และ ปูพลาสติก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 Leave a comment