บ่อเก็บน้ำพลาสติก LDPE ขนาด 43*43 เมตร By. พี่ตา

Kasetplus

ขอบพระคุณ พี่ตา ที่เลือกใช้พลาสติก LDPE ขนาดสั่งทำ 43*43 เมตร ค่ะ

เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เก็บน้ำไม่อยู่ แต่ต้องการมีบ่อเก็บน้ำธรรมชาติ ที่ต้องการไว้ใช้ในช่วง

ฤดูแร้ง จึงได้นำพลาสติก LDPE ขนาดสั่งทำ ที่ทาง Kasetplus ต่อเป็นผืนเดียวกันตลอดทั้งผืน

ด้วยเทคนิคพิเศษ และ มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

 Leave a comment