ประยุกต์ใช้บ่อพลาสติก LDPE ในเกษตรผสมผสาน

ประยุกต์ใช้บ่อพลาสติก LDPE ในเกษตรผสมผสาน
คุณสมบัติทั่วไปของบ่อขึ้นทรง Kasetplus

 บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป Kasetplusความหนา 300 ไมคอนความหนา 500 ไมคอล

 เหมาะกับ

  •  สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีสิ่งแหลมคมหรือหิน
  •  สัตว์น้ำที่ไม่มีเงี่ยงแหลมคม

 

                  ผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพ มีความคงทนต่อแสงแดด สามารถวางตากแดดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลาสติกแตกกรอบ และ สารเคมีที่ละลายออกมาจากพลาสติก จึงปลอดภัยต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างแน่นอน และขึ้นทรงบ่อสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ใช้งานได้ยาวนาน อีกทั้งยังติดตั้งง่าย และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เกรดสินค้า

  • เกรดธรรมดา LDPE
  • เกรดพิเศษ LLDPE*

                   *LLDPE จะมีความเหนียว ความยืดหยุ่น ความนุ่มของพลาสติก จะแตกต่างกัน ซึ่ง เกรดพิเศษจะมีความพิเศษในเรื่องของการปูบ่อเข้ารูปกับบ่อดินดีกว่า

รูปแบบการใช้งานอย่างผสมผสานในพื้นที่รอบบ้านอย่างบูรณาการ
การใช้งานในปัจจุบันขอบ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป จะเน้นที่คุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้ในการขึ้นทรงด้วยพลาสติก LDPE ที่มีคุณภาพสูงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างบนพลาสติกที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงได้ หรือ เป็นแนวทางของ GREEN PRODUCT ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายที่สุด
กลุ่มที่นิยมนำมาใช้งานสูงสุดจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการสร้างรายได้เสริม และ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร มุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนในครอบครัว โดยไม่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ ไม่ต้องเจาะขุดบ่อแต่อย่างใด เน้นความสะดวกสบายในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย ซึ่งจะเหมาะสมกับพื้นที่ที่เก็บน้ำไม่อยู่นั่นเอง
บทความที่เกี่ยวเนื่อง


Leave a comment