ปูบ่อเก็บน้ำด้วยพลาสติกLDPE ร่วมกับ ปลูกพืชผิวน้ำ

ปูบ่อเก็บน้ำ ร่วมกับ ปลูกพืชผิวน้ำ 

ปูบ่อเก็บน้ำ ร่วมกับ ปลูกพืชผิวน้ำ

               การปูบ่อเก็บน้ำ ร่วมกับ การปลูกพืชผิวน้ำในประเทศไทยคงไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่อะไร แต่ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ยังไม่มาก แต่เชื่อว่าแนวทางนี้เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นปลูกฟาร์มโซล่าเซล บนไร่นานั่นเองครับ

               การปูบ่อเก็บน้ำด้วยพลาสติกไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่ในเมืองไทยอีกต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันเกษตรกร และ บุคคลที่มีบ่อไว้ใช้เก็บน้ำ ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกทุกปี ปัญหาการเก็บน้ำไม่อยู่เนื่องจากพื้นดิน เป็นต้น พลาสติก LDPE ความหนาต่างๆ
300 ไมคร่อน
 500 ไมคร่อน

 

นิยมใช้พลาสติก LDPE ขนาด 300 และ 500 ไมคร่อนในการปูบ่อเก็บน้ำ เนื่องจาก LDPE เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนนุ่มแต่มีความยืดหยุ่นและเหนียวทนทานมากอายุการใช้งานขั้นต่ำ 5-6 ปี จึงเหมาะสมกับการปูพื้นบ่อเก็บน้ำในลักษณะต่างๆเพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำให้น้อยที่สุด มีข้อดีต่างๆดังนี้
  • สามารถบริหารจัดการบ่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ตลิ่งไม่โดนกัดเซาะจากน้ำ
  • ไม่เกิดการสูญเสียน้ำจากด้านล่างและด้านข้างของบ่อน้ำ
  • ไม่มีสนิมเหล็กหรือพิษที่เป็นอันตรายใต้ดินกวนใจ
  • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำได้มากถึง 30%
 
                  การปลูกพืชผิวน้ำในประเทศไทยยังมีน้อยมากๆ เนื่องจากหาวัสดุที่เหมาะสม และ อายุการใช้งานที่มากนั้นยาก จึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
                  ถ้าลองคิดเล่นๆ ถ้าพื้นที่บ่อน้ำ 1 ไร่ ถ้านำเทคนิคการปลูกพืชบนผิวน้ำมาใช้สัก 50 % ของพื้นที่หรือ 800 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและต่อเนื่อง การดูแลก็ไม่ยากแถมยังเพิ่มความสวยงามอีกด้วย

ปูบ่อเก็บน้ำเลี้ยงปลา ร่วมกับ ปลูกพืชผิวน้ำ

                  เป็นการสนับสนุนกันโดยระบบธรรมชาติ ซึ่ง“ดีที่สุด” “ต้นทุนต่ำที่สุด” เพราะไม่ต้องใส่สารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำบ่อยๆเช่นเดิม แต่ต้นไม้ หรือ พืชผัก จะเป็นตัวคอยจับ และ กรองโดยธรรมชาติ ต้นทุนอาหารปลาก็ลดลงเพราะปลาสามารถกินรากไม้เพื่อเสริมแร่ธาตุได้โดยอัตโนมัต และลดอัตราการสูญเสียน้ำจากด้านบนผิวน้ำอีกด้วย

 


Comment on this post (1 comment)

  • beififuts says...

    real viagra online canadian pharmacy

    May 24, 2021

Leave a comment