เลือกความหนาพลาสติก LDPE สีดำ ให้เหมาะกับงาน

การเลือกใช้ความหนาพลาสติก LDPE ให้เหมาะกับงานมีผลดีอย่างมหาศาล

           หลายๆท่านคงคิดเหมือนๆกัน ว่าการใช้พลาสติก LDPE “มีความหนามากๆย่อมคุ้มค่า ย่อมทนทานกว่าแน่นอน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พลาสติกที่มีความหนามากความทนทานก็ต้องมากกว่าเป็นธรรมดา

           แต่ถ้าเราสามารถเลือกใช้พลาสติก LDPE ให้ถูกต้องเหมาะกับงานก็จะช่วยลดต้นทุนในการลงทุนได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

การเลือกใช้พลาสติก LDPE ของ Kasetplus ให้เหมาะสมกับงานมีผลดีอย่างไรบ้าง?

    1. ลดต้นทุน การลงทุนที่เกินความจำเป็น
    2. ลดความเสี่ยงที่ต้องลงทุนซ้ำ เนื่องจากพลาสติกที่ใช้ไม่เหมาะสมกับงาน เป็นต้น

พลาสติก LDPE ดำของ Kasetplus มี 2 ความหนาด้วยกัน

1. พลาสติก LDPE สีดำ 

  • ความหนา 0.3 มิล หรือ 300 ไมครอน

เหมาะกับ การใช้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดที่ไม่มีเงี่ยง หรือ ฟัน ที่แหลมคมที่อาจทำให้พลาสติกเกิดบาดแผล หรือ รอยรั่วได้

เหมาะกับ สภาพพื้นผิวที่ไม่มีหิน หรือ เศษไม้ที่แหลมคม ที่อาจจะเกี่ยวให้พลาสติกเกิดบาดแผล หรือ รอยรั่วได้

 

  • ความหนา 0.5 มิล หรือ 500 ไมครอน

เหมาะกับ การใช้เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเงี่ยง หรือ ฟัน ที่แหลมคม ที่อาจทำให้พลาสติกเกิดบาดแผล หรือ รอยรั่วได้

เหมาะกับ สภาพพื้นผิวที่มีหิน หรือ เศษไม้ที่แหลมคม ที่อาจจะเกี่ยวให้พลาสติกเกิดบาดแผล หรือ รอยรั่วได้

 

รูปแบบที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปใช้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จำกัด

 

โดยบริหารจัดการพื้นที่ให้มีสิ่งแหลมคมน้อยที่สุด

เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลต่อพลาสติก ที่เกิดจาก

หินตรงบริเวณพื้นที่วางบ่อ (0.3 และ 0.5 มิล)”

 

 

“พลาสติกผืนปูคลุมบ่อดินเพื่อใช้ในการเก็บน้ำ

โดยต้องบริหารจัดการพื้นบ่อให้ไม่มีสิ่งแหลมคม

เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลต่อพลาสติกที่เกิดจาก

หิน และ เศษไม้ (0.3 และ 0.5 มิล)”

#การเตรียมพื้นที่ก่อนการปูพลาสติก

 

“บ่ออิฐประสาน เป็นรูปแบบที่นิยมอย่างมาก

จะนิมยมใช้มากในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

เนื่องจากโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ราคาไม่สูง

บริหารจัดการง่าย (0.5 มิล)”

ชมวีดีโอการทดลองแบบฉบับ kasetplus

วีดีโอการทดลองที่ 1

วีดีโอการทดลองที่ 2

**********************************************************************************************

บมความที่เกี่ยวเนื่อง

สารคดีการใช้บ่อพลาสติกเลี้ยงปลาดุก /EMปรับสภาพน้ำ /หนอนจากธรรมชาติ

https://kasetplus.myshopify.com/blogs/blog/em

 

ลักษณะของพลาสติก LDPE 

https://kasetplus.myshopify.com/blogs/blog/ldpe-lldpe

 Leave a comment