บ่อขึ้นทรง Kasetplus ใช้งานร่วมกับจานอากาศ EPDM

บ่อขึ้นทรง Kasetplus ใช้งานร่วมกับจานอากาศ EPDM

Kasetplus

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปของ Kasetplus ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

ด้วยการใช้งานที่สะดวก และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนคุ้มค่า

ซึ่งเป็นบ่อที่ Kasetplus มุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอดด้วยการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพของบ่อขึ้นทรงที่ออกมามีความแข็งแรงทนทาน และ คุ้มค่า

ต่อการใช้งานสูงสุด

 

EPDM หรือ จานละลายอากาศ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกันในการใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื่องจาก อากาศใต้น้ำที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และ อัตราการรอดของสัตว์น้ำได้

ดังนั้น EPDM มีความละเอียดสูงมากทำให้สามารถให้อากาศได้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง

ไม่อุดตัน

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปของ Kasetplus

EPDM หรือ จานละลายอากาศ

 

Clip วีดีโอบ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปขนาด 3*4 เมตร + จานอากาศ EPDM 4 จาน

Clip วีดีโอจานอากาศ EPDMLeave a comment