Kasetplus ออกบูธ “วันกุ้งราชบุรี ครั้งที่ 2”

Kasetplus ออกบูธ “วันกุ้งราชบุรี ครั้งที่ 2”

 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559

 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ราชบุรี

 ภายใต้หัวข้อ  “จัดเขตเลี้ยงกุ้ง มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรพร้อมหรือยัง”

โดยมีโครงการของภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
  • กรมประมง
  • สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
  • ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพ จ.ราชบุรี

และผู้ร่วมงานแสดงสินค้า


Kasetplus ก็เป็นผู้ร่วมแสดงสินค้าอย่างเต็มรูปแบบเช่นกันค่ะ ถือว่าป็นอีกก้าวที่สำคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อ Kasetplus มากขึ้น และมีโอกาศได้แสดงคุณภาพของสินค้าทุกรูปแบบ ซึ่งงานวันกุ้งราชบุรีครั้งที่ 2 ครั้งนี้ Kasetplus ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามไม่เพียงแต่จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพียงเท่านั้น ยังรวมถึงเกษตรกรทุกภาคส่วนอีกด้วย เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ซึ่ง"พลาสติกเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ" เป็นที่ต้องการอย่างมากในการเก๋ตรในปัจจุบัน เพราะแนวทางในการเกษตร เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพื่อความแม่นยำในการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตที่ดีขึ้น หรือที่เรียกกันอย่างเท่ๆว่า "เกษตรแม่นยำ" ซึ่งจะถูกกำหนดทั้งข้อกฏหมายการเลี้ยงสัตว์น้ำ และ เรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก


ข้อความส่วนหนึ่ง

ความคืบหน้ามาตรา 9 ได้เลี้ยงกุ้งต่อหรือต้องหยุดเลี้ยง วิทยากร : คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะสัตว์เลี้ยงน้ำไทย

จากการพยายามต่อสู้เรียกร้องในคำสั่งห้ามการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้ำจืด ส่งผลให้เกษตรกรในเขตภาคกลางได้รับความเดือดร้อนต่ออาชีพ หลังจากได้มีการยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนถึงนายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุป จนได้พระราชกำหนดที่ประกาศออกมาใช้คุ้มครองในส่วนนี้ โดยประกาศให้กุ้งเป็นสินค้าควบคุม ทุกขั้นตอนต้องมีการออ...กเอกสาร หากฝ่าฝืนจะที่มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่ามาตรา 9 แต่พระราชกำหนดนี้ หากเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และปฏิบัติตามกฎ ก็สามารถเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้ำจืดได้

แต่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตเลี้ยงกุ้งได้ทัน 30 มิถุนายน 2558 ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตของการเลี้ยงว่าพื้นที่ไหนเลี้ยงได้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนยังสามารถเลี้ยงได้อยู่หรือไม่ หรือห้ามเลี้ยง รวมถึงออกกฎหมายลูกออกมาควบคุมการเลี้ยง


 ภาพบรรยากาศของบูธ Kasetplus

สินค้าหลักที่ Kasetplus นำไปจัดแสดงคือ

  1. บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปขนาดมาตราฐาน และ ขนาดสั่งทำตามขนาด
  2. จำหน่ายแบบผืนใหญ่ด้วยวิธีการเชื่อมต่อพลาสติกแบบพิเศษ
  3. โรงเรือนสำเร็จรูปขนาดมาตราฐาน

บูธของ Kasetplus และ Plastickaset

ภาพบรรยากาศบูธ KasetplusLeave a comment