โรงเรือนแบบใหม่ Kasetplus กับการทดลองเพาะเห็ดขอน และเห็ดนางฟ้าภูฐาน

     วันนี้ทางเกษตรพลัส  ขอนำความคืบหน้า "การทดลองเพาะเห็ดขอน และเห็ดนางฟ้kภูฐาน" 

ภายในโรงเรือนแบบใหม่ของ Kasetplus   จึงขอนำทุกๆท่านเชิญชมกันว่าตอนนี้ 

ว่ากำลังพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง 

วันที่ 19/06/61 

ขั้นตอนที่ 1   ได้ทำการลงเห็ดขอน และเห็ดนางฟ้าภูฐาน  จำนวน 500 ก้อน

ขั้นตอนที่ 2 ทำที่วางเห็ด และวางเห็ดขึ้นชั้นวาง และทำการพ่นน้ำให้ชื้น และพักไว้ 2วัน

(ในระหว่างที่พักเห็ด ทุกวันต้องพ่นน้ำ เช่นเดิม)

ขั้นตอนที่3  วันที่ 22 /6/61 เปิดฝาก้อนทั้งหมด และพ่นน้ำเช่นเดิม เพื่อให้เห็ดงอกออกมา

(ตามรูปด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเห็ดงอกขึ้นจนจำนวนเยอะก็สามารถตัด นำไปจำหน่ายหรือรับประทานได้ค่า
(ตามรูปด้านล่าง)  เก็บเห็ดได้ประมาณ 2โลครึ่งค่าาาComment on this post (1 comment)

  • aziz says...

    Hello, I would like to import a farm house 40/10 m. Km prices. If appropriate, you will have many customers

    August 04, 2018

Leave a comment