บ่อพลาสติกเลี้ยงปลาสวยงาม By. น้องวิน (มี คลิปวีดีโอ)

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป Kasetplus

ไม่เพียงแต่จะใช้เก็บน้ำหรือเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการค้าขายแล้ว

ยังสามารถเลี้ยงปลาสวยงามมีมูลค่า เพื่อความสวยงามภายในพื้นที่รอบบ้านได้อย่างลงตัวอีกด้วย

ต้องขอบพระคุณเจ้าของ Case การนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของ น้องวิน

เพื่อลดต้นทุนวัสดุที่ติดตั้งภายในพื้นที่ / ลดขั้นตอนการบริหารจัดการ / ไม่ต้องขุดพื้นดินให้เสียหาย

เคลื่อนย้ายง่ายมาก / ความทนทานการใช้งานสูง

เลือกใช้

- พลาสติกใสผืน เพื่อมาทำหลังคาคลุมกันน้ำฝน

- บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป Kasetplus ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงามในพื้นที่ข้างบ้าน

- จานอากาศ EPDM ที่นำมาใช้เลี้ยงปลาสวยงามภายในบ่อเพื่อเติมอากาศ

มาชมวีดีโอโดยรวมของบ่อกัน

 

ภาพนิงแต่ละจุด

 Leave a comment