การประกอบโรงเรือนสำเร็จรูป (รุ่นพัฒนา)

การประกอบโรงเรือนสำเร็จรูป (รุ่นพัฒนา)

เมื่อประกอบสำเร็จของโรงเรือน

กว้าง 5* ยาว 6* สูง2.98 เมตร ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้งาน ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สะดวกในการประกอบติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนการประกอบง่ายและสามารถทำได้ด้วยตัวท่านเอง


Leave a comment