“บ่อดินธรรมชาติ" ไปสู่ "บ่อเลี้ยงครบวงจรพลาสติก+ระบบให้อากาศ"

หลายๆท่าน อาจสงสัยว่า บ่อดินธรรมดา แบบเดิมๆเนี่ยก็ดีอยู่แล้วจะไปทำให้มันเป็นบ่อครบวงจรที่มีการปูพลาสติก และ ติดตั้งระบบให้อากาศ ทำไมล่ะ?

  “ไปสู่”  

บ่อดินธรรมดาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และ อาหารต่างๆที่เป็นที่ต้องการของสัตว์น้ำทุกชนิด ซึ่งจะเป็นวงจรแบบธรรมชาติ ซึ่งการเจริญเติบโตของสัตว์ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์และรวดเร็วมาก 

แต่การเลี้ยงบ่อดินธรรมดายังต้องมีการดูแลจัดการหน้าดินหรือตกแต่งคันบ่ออีกหลังจากทำการจับแล้วต่อครั้ง ยังต้องมีการตากบ่อให้แห้งและปรับสภาพ Ph ของดินด้วยปูนขาว

ซึ่งการเตรียมช่วงนี้จะต้องเสียเวลาในการจัดการค่อนข้างมาก ทำให้รอบในการเลี้ยงน้อยลง เมื่อใช้งานบ่อไปเป็นเวลานานก็จำเป็นที่จะต้องจัดการโคลนตมต่างๆ ในบ่อที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ

อีกทั้ง ถ้ามีการใช้เครื่องตีน้ำ หรือ อุปกรณ์ในการให้อากาศชนิดต่างๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคันดินได้น้ำเซาะคันดิน จะทำให้คันดินพังทลาย น้ำไม่ใสสะอาดเพราะตะกอนดิน

ภาพการตากบ่อก่อนการเลี้ยง(ขอบพระคุณแหล่งที่มาของภาพ)

ปูนขาวปรับ Ph

ภาพปูนขาวปรับ Ph(ขอบพระคุณแหล่งที่มาของภาพ)

ข้อมูลเพิ่มเติม :http://goo.gl/xipjtb

การบริหารจัดการแบบครบวงจร การปูพลาสติก จนถึงการ ติดตั้งระบบให้อากาศ

การปูพลาสติก LDPE ในระบบการเลี้ยงตั้งแต่แรกเริ่มเลย จะนิยมใช้ในระบบการเก็บน้ำหรือเขื่อนต่างๆ และได้ประยุกต์เข้ามาใช้ในระบบฟาร์มมากขึ้นตั้งแต่วงการเลี้ยงกุ้งตลอดจนวงการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลดีที่ได้รับตามมาคือ

  • สามารถเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการรอดที่มากขึ้น
  • บริหารจัดการบ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตัดปัจจัย น้ำ และ ดิน ออกจากกันทำให้ไม่ต้องตากบ่อนานๆอีกต่อไป
  • อาหารไม่สัมผัสกับพื้นดินที่มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายทำให้เกิดแก๊ซต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
  • เครื่องตีน้ำไม่สร้างปัญหาต่อคันดินอีกต่อไป
  • กำจัดของเสียก้นบ่อได้ง่าย

ข้อสังเกตุ

  • ต้นทุนการลงทุนที่สูงรู้สึกไม่คุ้มค่า
  • ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรุงแร่ธาตุของน้ำเพื่อปรับสมมดุลของน้ำเสมอๆ
  • ต้องระวังในการเลือกใช้พลาสติกในท้องตลาดเพราะมีทั้ง ขาดคุณภาพและมีคุณภาพ

 

 

ตัวอย่างผู้ที่ได้เริ่มนำระบบการเลี้ยงมาใช้งานอย่างมีคุณภาพในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

จากบ่อดินธรรมชาติ ไปสู่ "บ่อเลี้ยงครบวงจรพลาสติก+ระบบให้อากาศ"

“ไร่สิบแสน ลพบุรี”

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงคือ

- LDPE ขนาดความหนา 0.5 มิล

- จานอากาศ EPDM คุณภาพขนาด 260 mm

- ระบบการให้อากาศ

บทความที่น่าสนใจ

*การปรับพื้นที่ก่อนการปูพลาสติก LDPE

*ระบบให้อากาศในฟาร์ม

 Leave a comment