พลาสติกปูบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้งแบบบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า

รูปแบบการเลี้ยงกุ้ง แบบบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า


  โดยขั้นตอน

  • ใช้พลาสติกผืนเดียวใหญ่ๆทั้งผืนโดยไม่มีการตัดแยก
  • เตรียมพื้นที่โดยการขุดเป็นหลุม ในพื้นที่ที่ต้องการใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
  • ใช้พลาสติกปูได้ทันทีเพราะ LDPE เป็นพลาสติกเมล็ดใหม่ทั้งหมด จึงทำให้มีความอ่อนตัวสามารถเข้าทรงกับรูปบ่อได้อย่างง่ายได้
  • สามารถเลี้ยงได้ทันทีเพราะพลาสติกไม่มีสารพิษตกค้างทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะใช้งานเพียงใด

 

แบบการเลี้ยงกุ้งแบบ Classic Jigsaw Layer

แบบการเลี้ยงกุ้งแบบ Classic Jigsaw LayerLeave a comment