บ่อเก็บน้ำในสวนด้วยการวางบ่อแบบขั้นบันได

Kasetplus

ขอบพระคุณ คุณ Suthad Amnonpari

ที่ส่งภาพความประทับใจในการเลือกใช้งานบ่อขึ้นทรง Kasetplus มากๆค่ะ

การเลือกใช้พลาสติกเพื่อการเกษตรถือเป็นอีกความสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

ในการทำการเกษตรรูปแบบใหม่อย่างมีระบบมากขึ้น

- ด้วยการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น

- ต้นทุนการบริหารจัดการต่ำ

โดยคุณ Suthad Amnonpari

ได้ติดตั้งบ่อเก็บน้ำในสวนด้วยการวางบ่อแบบขั้นบันได

เพื่อให้น้ำเกิดการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้โดยจะแบ่งเป็น Unit ในแต่ละขั้น

เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ จะใช้ค่าComment on this post (1 comment)

  • ณัฏฐกานต์ เดชอุดม says...

    ขอทราบราคาค่ะ

    September 01, 2017

Leave a comment