บ่อขึ้นทรงเลี้ยงปลาดุก พื้นที่ในสวน

Kasetplus ขอบพระคุณ

“คุณประภา พุทธโชติ”

ที่เลือกใช้บ่อพลาสติกขึ้นทรงสำเร็จรูปของ Kasetplus

ในการใช้งานเพื่อเลี้ยงปลาดุกไว้บริโภคและจำหน่าย

เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ในบริเวณอย่างมีประโยชน์สูงสุด

โดยมีการติดตั้งแบบเป็นขั้นตอนให้อย่างชัดเจน ที่ทุกท่านสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนค่ะ

ชมขั้นตอนการติดตั้ง

1. เครียพื้นที่เศษไม้ และ หินให้เรียบร้อย

2. วางผ้ากระสอบเหลือใช้ เพื่อป้องกันสิ่งแหลมคมอีกชั้น

3. กางบ่อในพื้นที่ให้เรียบร้อย

4. ติดตั้งโครงสร้างที่สามารถหาได้ในพื้นที่ โดยเฉพาะไม้ไผ่จะแข็งแรงมาก

5. ปล่อยปลาดุกลงในบ่อน้ำที่เตรียมไว้ได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าพลาสติกจะมีสารเคมีตกค้าง

6. เฝ้าดูความสำเร็จLeave a comment