โปรเจคกันคันดินถล่มและกักเก็บน้ำของบ่อดินทรายขนาดใหญ่

Kasetplus

โปรเจคกันคันดินถล่มของบ่อดินทรายขนาดใหญ่เพราะพื้นที่เป็นดินทราย

จังหวัด มหาสารคาม

ขนาดบ่อ ประมาณ 7 ไร่ ไม่รวมความลึกที่ลึกมากๆ

ปูดด้วยพลาสติก ldpe ความหนา 500 ไมครอน มีความเหนียว
และยืดหยุ่นสูง รับประกันการทนแดดไม่แตกกรอบตามอายุรับประกันของเกษตรพลัส สีดำไม่ได้เกิดจากวัสดุรีไซเคิลแต่เกิดจาก คาร์บอนแบล้ค เพื่อเพิ่มพันธะของพลาสติกให้แข็งแกร่งและทนแดดมากยิ่งขึ้น และด้วยพลาสติกที่เป็น food grade จึงทำให้ไม่มีสารพิษเมื่อโดนความร้อนเหมือนวัสดุอื่นเช่น pvc ยางพารา

วีดีโอการปูและดำเนินงาน

รูปขั้นตอนในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ

 

 

 Leave a comment