บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป เลี้ยงกบ

บ่อพลาสติก LDPE ขึ้นทรงสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ หรือจะไว้กักเก็บน้ำก็ได้ และสามารถนำไปประยุกต์อย่างอื่นได้อีกด้วย
**ตัวอย่างในภาพบ่อเลี้ยงกบ**
-ซึ่งตัวบ่อสามารถออกแบบได้ตามพื้นที่ที่ต้องการใช้งานด้วยนะค่ะ
-เพียงแจ้งเป็น กว้าง x ยาว x สูง ทางทีมงานจะทำการประเมินราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
-บ่อทนแดด ทนเคมี สามารถเลี้ยงได้จริง และไม่มีสารเคมีจากตัวพลาสติกตัวนะค่ะ
------------------------------------------------------------------------------Leave a comment