บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร จ.ชุมพร

บ่อเก็บน้ำเพื่อการเกษตร จ.ชุมพร

พลาสติก LDPE เพื่อใช้กักเก็บน้ำในสวนเกษตรอย่างยั่งยืน เหมาะสมอย่างมากในการกักเก็บน้ำ และ เลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากพลาสติกLDPE ไม่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และบริโภคทั้งในระยะสั้น และ ยาว

Kasetplus ขอบพระคุณ

ร.ต.อ.ไพรัตน์  สิงห์พรม  สภ.ปากน้ำชุมพร

ที่เลือกใช้พลาสติก LDPE ของ Kasetplus เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำใช้ในไร่สวนในช่วงฤดูร้อน เพื่อที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพลาสติก LDPE ทั้งบ่อนี้จะเชื่อมเป็นผืนเดียวกันเพื่อง่ายต่อการ ปู ใช้งานไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องกลัวน้ำซึมรั่วไหลอีกต่อไปค่ะComment on this post (1 comment)

  • ประเสริฐศักดิ์ says...

    สอบถามข้อมูล

    November 01, 2021

Leave a comment