บ่อเก็บน้ำสำหรับกล้วยหอม จ.กาฬสินธ์ุ

บ่อเก็บน้ำสำหรับกล้วยหอม จ.กาฬสินธ์ุ

ขอบพระคุณ พี่เริงชาติ(พี่อ๋อม) ที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของKasetplus ในการเลือกใช้พลาสติก LDPE  ผืนขนาด 12*24เมตร หนา0.3มิลเกรดธรรมดา จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อใช้เป็นบ่อเก็บน้ำไว้สำหรับการเกษตรเป็นหลัก

เนื่องจากพื้นที่เป็นดินทราย จึงทำให้ดินกว่าจะพร้อมที่จะใช้อุ้มน้ำนั้นใช้เวลานานมาก และ การบริหารจัดการที่ยุ่งยาก พี่อ๋อม เลยหันมาเลือกใช้พลาสติกเพื่อการเกษตร LDPE ของ Kasetplus เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และ ลดขั้นตอนในการดูแลจัดการบ่อน้ำในระยะยาวได้เลยค่ะ

มาดูขั้นตอนในการปูบ่อเก็บน้ำขนาด 12*24 เมตร กันดีกว่าค่ะว่าง่ายเพียงใด

 Comment on this post (1 comment)

  • rzvyvuedlq says...

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

    March 10, 2021

Leave a comment