โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Kasetplus วันนี้ได้รับเลือกเป็น 1 ในผู้ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้ โครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่ Kasetplus ได้ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
โดยได้รับเกรียรติในการต้อนรับจาก
  • คุณ กรองทิพย์ ทับย้อย  ประมงอำเภอบ้านโป่ง
  • คุณ อุทุมพร เหมหงษา   เจ้าพนังงานปฎิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
และ
  • คุณ จินดา โม่มาลา  ประธานหมู่บ้านเจริญธรรม และ กองทุนหมู่บ้านเจริญธรรม
  • โดยเนื้อหาของโครงการ
จะมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิกแต่ละหมู่บ้านโดยการใช้บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปของ Kasetplusในการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเสริมสร้างรายได้ ภายใต้การดูแลของกรมประมงเป็นหลัก เพื่อเน้นการเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยกองทุนหมู่บ้านแต่ละพื้นที่จะเป็นแหล่งกระจายบ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป Kasetplus  ไปจนถึงการให้ความรู้ในการใช้งานจวบจนวิธีการเลี้ยงปลาดุกอย่างถูกต้องโดยกรมประมงจังหวัดราชบุรี

ทาง Kasetplus เป็นเกรียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมโครงการที่ดีและมุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง

รูปบรรยากาศการร่วมโครงการและสัมนา ณ หมู่บ้านเจริญธรรม

 

 Leave a comment