บ่อเก็บน้ำธรรมชาติ ที่เชียงใหม่

Kasetplus

บ่อพลาสติกผืนขนาดใหญ่ที่ใช้ปูบ่อเก็บน้ำธรรมชาติที่เชียงใหม่ ของคุณ “ศิวะพงษ์”

การใช้งานมาเกือบ 1 ปี แล้ว ยังไม่พบปัญหาจากการใช้งาน หรือ ปัญหาที่เกิดจากพลาสติกที่

ขาดคุณภาพแต่อย่างใด(ขอบพระคุณ พี่ศิวะพงษ์ มากค่ะที่คิดถึงแล้วส่งรูปมาให้ชมกัน)

ซึ่งบ่อของพี่ศิวะพงษ์ มีความพิเศษตรงรูปแบบการตกแต่ง โดยการใช้แผ่นปูนหรือกระเบื้องที่มีน้ำ

หนักมากดทับชายผ้าพลาสติก แทนการฝังที่อาจจะไม่สวยงามนั่นเองค่ะ

#kasetplus #บ่อพลาสติกเก็บน้ำ #บ่อเก็บนำ #บ่อเลี้ยงปลาLeave a comment