บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม”

Kasetplus ขอขอบพระคุณ

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม”

ที่ไว้ใจและเลือกใช้พลาสติก LDPE ในการปูบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ภายในโครงการของศูนย์วิจัยค่ะ

Kasetplus เป็นเกียรติ อย่างสูงที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร ในทุกๆพื้นที่ค่ะ

ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งให้ Kasetplus ดูอย่างละเอียด เพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรทุกๆท่านต่อๆ

ไปค่ะ

 

เชิญรับชมขั้นตอนการปูอย่างชำนาญจากทีมงาน 

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม”

 

 Leave a comment