การเปรียบเทียบการใช้งานในบ่อแต่ละลักษณะ

การเปรียบเทียบการใช้งานในบ่อแต่ละลักษณะ

  

บ่อพลาสติกกับบ่อปูน

1.บ่อพลาสติกเมื่อประกอบกับโครงบ่อแล้วสามารถใช้งานได้เลย แต่บ่อปูนต้องใช้เวลาในการทำ อีกทั้งเมื่อแล้วเสร็จยังต้องรออีกซักพักจึงจะใช้งานได้

2.บ่อพลาสติกมีต้นทุนที่ต่ำกว่าบ่อปูน

3.บ่อพลาสติกมีพื้นผิวเรียบทำให้สัตว์ที่เลี้ยงในบ่อนี้ไม่เป็นแผล 

4.บ่อพลาสติกทำความสะอาดได้ง่ายกว่าบ่อปูน เพียงแค่ฉีดน้ำหรือขัดด้วยสก๊อตไบร์ท คราบสกปรกก็ออกอย่างง่ายดาย

5.บ่อปูนจะแห้งแตกร้าวได้

6.เมื่อไม่ได้ใช้งานบ่อ ไม่สามารถเก็บได้ต้องปล่อยไว้แบบนั้นหรือทุบทิ้ง แต่บ่อพลาสติกสามารถพับเก็บได้

  

บ่อพลาสติกกับบ่อดิน 

1.สัตว์ที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกจะไม่มีกลิ่นดิน

2.บ่อพลาสติกทำการเปลี่ยนน้ำและถ่ายเทน้ำได้ง่ายกว่าบ่อดิน

3.บ่อดินต้องทำการวัดคุณภาพดินก่อนที่จะทำบ่อ ทำให้บางครั้งยุ่งยากในการทำบ่อ

4.เมื่อไม่ได้ใช้งานบ่อ ไม่สามารถเก็บได้ต้องปล่อยไว้แบบนั้นหรือทุบทิ้ง แต่บ่อพลาสติกสามารถพับเก็บได้Leave a comment