บ่อเพาะเลี้ยงไรแดง และ ปลา ขนาด 2*3*0.8

บ่อเพาะเลี้ยงไรแดง และ ปลา ขนาด 2*3*0.8

Kasetplus 

ขอบพระคุณ คุณบัญชา ที่ไว้ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kasetplus ในการเพาะเลี้ยงไรแดง และ เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา

ขนาดบ่อขึ้นทรงสำเร็จรูปของคุณบัญชา คือ ความหนา 0.5 มิล ขนาด 2*3*0.8 เมตร

โดยขั้นตอนในการบริหารจัดการพื้นที่ก่อนการวางบ่อ

- จัดการพื้นที่ที่ต้องการจะวางบ่อเพื่อตรวจสอบสิ่งแหลมคม

- วางผ้าใบรองก้นบ่อ หรือ กระสอบ เพื่อป้องกันสิ่งแหลมคมที่อาจจะทำให้บ่อเสียหายได้

- วางโครงบ่อที่แข็งแรง(PVC,ไม้,เหล็ก) ปริมาณการจุน้ำในบ่อขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโครงสร้าง

- กางบ่อพลาสติก LDPE แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย ก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ

ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตั้งบ่อขึ้นทรงโดยคุณ บัญชาLeave a comment