การปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE 0.5 มิล (ฐานทัพเรือสัตหีบ)

การปูพลาสติก LDPE ขนาด 1.5 ไร่ ด้วยพลาสติกความหนา 0.5 มิล

การปูบ่อน้ำที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

ปัญหาทีเ่กิด เนื่องด้วยพื้นที่ติดกับทะเลทำให้มีน้ำเค็มซึมเข้าสู่บ่อน้ำเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ จึงได้ให้ทาง Kasetplus ทำผืนสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการปูกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในยามจำเป็น

ลักษณะพลาสติกที่ใช้งาน

โดยพลาสติกที่เลือกใช้คือพลาสติก LDPE 0.5 มิล ขนาดพื้นที่ที่ใช้ปูประมาณ 1.5 ไร่ โดยใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันทั้งผืน ซึ่งการเชื่อมต่อติดกันทั้งผืนจะสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำเค็มจากภายนอกได้อย่าง 100%

ผลตอบรับ

จากการใช้งานเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพลาสติก LDPE เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงเม็ดใหม่ทั้งหมด รวมถึงมีการใส่สาร Carbon Black เพื่อเพิ่มความทนทานต่อความร้อนของแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง พลาสติก LDPE เป็นพลาสติกที่มีความนุ่มและอ่อนตัวทำให้สามารถจัดทรงเข้ารูปกับบ่อตามลักษณะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการการเลี้ยงปลาสามารถเลี้ยงได้โดยไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มซึมเข้าบ่อน้ำจืดอีกต่อไปค่ะ

ประมวลภาพหลังจากการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งLeave a comment