โครงการ Kasetplus

REVEW พลาสติกLDPE ปูบ่อดินเก็บน้ำ จาก จ.พังงา

REVEW พลาสติกLDPE ปูบ่อดินเก็บน้ำ จาก จ.พังงา

ขอบคุณภาพจาก คุณปราโมทย์ จ.พังงา เป็นอย่างสูงค่า
Read more →

พลาสติกสีดำปูบ่อเก็บน้ำ สำหรับฟาร์มเห็ด

พลาสติกสีดำปูบ่อเก็บน้ำ สำหรับฟาร์มเห็ด

ขอบคุณภาพจาก บ้านอุ้มฟาร์มเห็ด จ.ชุมพร เป็นอย่างสูงค่า
Read more →

REVIEW โรงเรือนสำเร็จรูป แบบสีขาว By KASETPLUS

REVIEW โรงเรือนสำเร็จรูป แบบสีขาว By KASETPLUS

โรงเรือนสำเร็จรูป แบบสีขาว ขนาด L

สำหรับเพื่อนที่ต้องการปลูกพพืช ผักต่างๆ

และมีพื้นที่ จุดใช้งานค่อนข้างจำกัด

ประกอบเองได้ ยกเคลือ่นย้ายได้

Read more →

พลาสติกLDPE ปูบ่อดิน สำหรับเก้บน้ำ รดสวนงานเกษตรต่างๆ

พลาสติกLDPE ปูบ่อดิน สำหรับเก้บน้ำ รดสวนงานเกษตรต่างๆ

ขอบคุณภาพจาก คุณเดียร์ จ.ศรีสะเกษ เป็นอย่างสูงค่า
Read more →

พลาสติกใสขุ่น LLDPE คลุมโรงเรือนปลูกสมุนไพร

พลาสติกใสขุ่น LLDPE  คลุมโรงเรือนปลูกสมุนไพร

โรงเรือนปลูกสมุนไพร จ.หนองคาย
Read more →

พลาสติกLDPEสีดำ ปูบ่อดินเก็บน้ำ จ.เลย

พลาสติกLDPEสีดำ ปูบ่อดินเก็บน้ำ จ.เลย

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง ลูกค้าได้ปูเอง อายุการใช้งานที่ยาวนาน
Read more →

" เก็บน้ำ สำรองน้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องพลาสติกจาก KASETPLUS "

" เก็บน้ำ สำรองน้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องพลาสติกจาก KASETPLUS "

ขอบคุณภาพจาก คุณอุกฤกษณ์ จ.ระยอง เป็นอย่างสูงค่า
Read more →

แล้งนี้จบปัญหาการขาดแคลนด้วยการปูพลาสติก LDPE สำรองน้ำค่า

แล้งนี้จบปัญหาการขาดแคลนด้วยการปูพลาสติก LDPE สำรองน้ำค่า

ขอบคุณภาพจาก คุณกิตติ จ.นครศรีธรรมราช เป้นอย่างสูงค่า
Read more →

สวนเกษตรชูศรี

สวนเกษตรชูศรี

ขอบคุณภาพจาก สวนเกษตรชูศร จ.พิษณุโลก เป็นอย่างสูงค่า
Read more →

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.กาญจนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.กาญจนบุรี

ขอบคุณภาพจาก คุณประภัสสร์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (เกษตรที่สูง) จ.กาญจนบุรี เป็นอย่างสูงค่า
Read more →