โครงการ Kasetplus

Review การใช้งานจริง จากพี่ภัทราพร

Review  การใช้งานจริง จากพี่ภัทราพร

มาชมบรรยายกาศการใช้และรีวิวกันครับ จากพี่ภัทราพร
Read more →

สร้างบ่ออิฐประสานเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยพลาสติก LDPE คุณภาพ

สร้างบ่ออิฐประสานเลี้ยงกุ้งก้ามแดงด้วยพลาสติก LDPE คุณภาพ

ขอขอบพระคุณ คุณภัทราพร

ที่ส่งรูปภาพการใช้งานในการทำบ่ออิฐประสานให้แก่ Kasetplus

โทรศัพท์ หรือ LINE :
*** 0800-800-522 ***
*** 098-537-9614 ***
*** 0898-767-656 ***
*** 0800-800-766 ***

Read more →

บ่อพี่สุวิทย์ เลี้ยงปลานิล ขนาด 12*16 เมตร

บ่อพี่สุวิทย์ เลี้ยงปลานิล ขนาด 12*16 เมตร

สุวิทย์ จ.นครราชสีมา ใช้เก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรภายในพื้นที่

และภายในบ่อเก็บน้ำยังเลี้ยงปลานิล

Read more →

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป @kasetplus เลี้ยงปลาดุก และปลาหมอเทศ ณ บุรีรัมย์

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป @kasetplus    เลี้ยงปลาดุก และปลาหมอเทศ  ณ บุรีรัมย์

Review การใช้งานจริง จากพี่ศักดา จ.บุรีรัมย์ 

เลี้ยงปลาดุก แลปลาหมอเทศ  เลี้ยงในบ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป  จาก Kasetplus 

Read more →

ควันหลง ....งานกิจกกรรม "เสน่ห์วันวาน...ตลาดน้ำ " ณ เซ็นทรัลพระราม2 ปี2016

ควันหลง ....งานกิจกกรรม "เสน่ห์วันวาน...ตลาดน้ำ " ณ เซ็นทรัลพระราม2 ปี2016

ควันหลง ....งานกิจกกรรม "เสน่ห์วันวาน...ตลาดน้ำ " ณ เซ็นทรัลพระราม2 ปี2016

บรรยายกาศวันั้นเป็นอย่างไร เชิญขมค่าาาาาาาา

Read more →