Latest News

Review โรงเรือนสำเร็จรูป ปลูกแคดตัสค่าาาาาา

Review โรงเรือนสำเร็จรูป ปลูกแคดตัสค่าาาาาา

ขอบคณภาพรีวิวแบบฉบับสมบูรณ์ 
จากพี่ มหัณภพ จ.สุราษฏร์ฯ อย่างสูงค่า 

Read more →

พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ จ.กระบี่

พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ จ.กระบี่

สด ๆ ร้อน ๆ 
ขอบคุณภาพการปูพลาสติก จากหน้างานจริง
จาก "พี่พีรเดช (พี่จอม)" อ.เขาพนม จ.กระบี่
ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่า
Read more →

จากวันนั้น ถึงวันนี้กับ บ้านบางโฮมรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

จากวันนั้น ถึงวันนี้กับ บ้านบางโฮมรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

หน้าร้อนนี้ไม่รู้จะพักผ่อนที่ไหน
ที่นี่เลยค่า บ้านบางโฮมรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

รีสอร์ทพักผ่อนสบาย ๆ บรรยากาศเป็นกันเองคะ
พร้อมด้วยบ่อเล่นน้ำธรรมชาติ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเลยคะ

Read more →

Browse

Browse by brand

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus