Latest News

ขอติดดาว ให้กับ ฟาร์มปูเงินปูทอง ค่า

ขอติดดาว  ให้กับ ฟาร์มปูเงินปูทอง ค่า

เคสนี้ขอติดดาว ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ขอยกให้เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษามากๆ
เคสนึงประจำเดือนนี้เลยค่ะ กับ "ฟาร์มปูเงินปูทอง"
Read more →

Review โรงเรือนDIY garden glass house ของพี่ดีใจ จากบ้านโป่ง

Review โรงเรือนDIY  garden glass house ของพี่ดีใจ  จากบ้านโป่ง

❤️❤️พี่ดีใจ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ออกแบบ ติดตั้ง เองทั้งหมดสวยมากมาเป็นแนว
garden glass house เลยค่ะ
Read more →

โรงเรือนเพะาเลี้ยงสัตวน้ำ แบบระบบกึ่งปิด โดยใช้พลาสติก LDPE ใสขุ่น ค่า

โรงเรือนเพะาเลี้ยงสัตวน้ำ แบบระบบกึ่งปิด โดยใช้พลาสติก LDPE ใสขุ่น ค่า

โรงเรือนเพะาเลี้ยงสัตวน้ำ แบบระบบกึ่งปิด โดยใช้พลาสติก LDPE ใสขุ่น ค่า
CASE นี้สุดยอดเลยค่าา เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบระบบกึ่งปิดโดยทำโรงเรือนโดยใช้พลาสติก ldpe ชนิดใสขุ่น  เป็นพลาสติก Food grade   ไม่สารเคมีตกค้าง และพลาสติกมีส่วนผสม Anti Uv powder เพื่อป้องกันความเสียหายจากแสงแดด และมีสารป้องกันการรวมตัวของหยอดน้ำ

Read more →

Browse

Browse by brand

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus