Latest News

งานเกษตรเมืองทอง ครั้งที่#2 วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ณ อิมแพค โซนทะเลสาป

งานเกษตรเมืองทอง ครั้งที่#2  วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ณ อิมแพค โซนทะเลสาป

"เกษตรเมืองทอง"  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี  โซนทะเลสาบ

โดยครั้งนี้ ทางเกษตรพลัสได้ออกบูธอย่างเป็นทางการที่แรก  บูธ C07 และ C08

Read more →

โรงเรือนสำเร็จรูปเพาะชำต้นกล้า อ.ฝาง

โรงเรือนสำเร็จรูปเพาะชำต้นกล้า อ.ฝาง

โรงเรือนสำเร็จรูป Kasetplus 


ที่นำมาใช้เพาะเมล็ดต้นกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะ สามารถช่วยปกป้องต้นกล้าจากแมลง จนถึงสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรือนได้ และด้วยความที่เป็นระบบปิดทำให้สามารถควบคุมปัจจัยภายในโรงเรือนได้เต็มที่

Read more →

บ่อสำรองน้ำไว้สำหรับพื้นที่เพาะปลูก ภายใน "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"

บ่อสำรองน้ำไว้สำหรับพื้นที่เพาะปลูก ภายใน "โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"

Kasetplus

ภาพมุมสูงเห็นบ่อเก็บน้ำ น้ำเต็มบ่อแล้วหลังจากได้น้ำฝน ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่นี้เก็บน้ำไม่ได้ค่า เพราะเป็นดินภูเขา ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้

บ่อสำรองน้ำไว้สำหรับพื้นที่เพาะปลูกภายในส่วนของโรงไฟฟ้า และสำรองน้ำไว้เพื่อใช้งานในการล้างแผงโซล่าเซลค่า

Read more →

พลาสติกLDPE ปูบ่อปูนเก็บน้ำ และปลูกบัว จากไดโนเมล่อนฟาร์ม

พลาสติกLDPE ปูบ่อปูนเก็บน้ำ และปลูกบัว จากไดโนเมล่อนฟาร์ม

(ไดโนเมล่อนฟาร์ม ) ที่สั่งผืนพลาสติก ความหนา 0.3 มิล (300 ไมครอน) ขนาด 8x8 เมตร โดยไปปูบ่อปูน เพื่อเก็บน้ำ ปลูกบัว (แทนบ่อเดิมที่เป็นบ่อน้ำพุ) 
Read more →

โครงการผลิตพันธุ้ไม้ผลพระราชทาน ด้วยโรงเรือนสำเร็จรูป Kasetplus

โครงการผลิตพันธุ้ไม้ผลพระราชทาน ด้วยโรงเรือนสำเร็จรูป Kasetplus

Kasetplus

ขอบพระคุณภาพจาก โครงการผลิตพันธุ้ไม้ผลพระราชทาน
คุณกฤษดา  ที่นำโรงเรือนสำเร็จรูป Lใส+มุ้ง ไปใช้ในการชำต้นกล้ามะม่วง

Read more →

Browse

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus