Latest News

Review พลาสติกการปูบ่อเก็บน้ำ จากโรงเรียนบ้านจำปาวง จ.ศรีสะเกษ

Review พลาสติกการปูบ่อเก็บน้ำ จากโรงเรียนบ้านจำปาวง จ.ศรีสะเกษ

ขอบพระคุณ บริษัท ฟู้ดซีรีย์ แอนด์ โค จำกัด 
ทำกิจกรรม csr ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจำปานวง จ.ศรีสะเกษ ในการทำบ่อน้ำปูพลาสติก LDPE ความหนา 500 ไมครอน ขนาด 14*22 เมตร 
Read more →

Review เนี้ยบๆบ่อขึ้นทรงสำเร็รูป (ล็อตใหม่ค่า)

Review เนี้ยบๆบ่อขึ้นทรงสำเร็รูป (ล็อตใหม่ค่า)

Review เนี้ยบๆบ่อขึ้นทรงสำเร็รูป (ล็อตใหม่ค่า) ขอบคุณภาพจากพี่ชำนาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยสั่งเป็นขนาด สั่งทำ 1.5x3 x0.5 เมตร ค่า ความหนา 0.3 มิลเกรดธรรมดา จำนวน 4บ่อ ใช้งานเลี้ยงปลาดุก --------------------------------------------------------------- สามารถผลิตได้ตามขนาดใช้งาน โดยต้องแจ้งขนาด กว้าง x ยาว x ลึก เพื่อประเมินราคา เลือกได้ 2 ความหนา 300 และ 500 ไมครอน ************************************************************** ------------------------------------------------------------------------ ***โรงงานเรารับทำพลาสติกผืนLDPEตามสั่งจะใหญ่แค่ไหนก็รับทำนะคะ **โรงเรือนมีทั้งแบบสำเร็จรูปตามขนาดของโรงงาน และ เฉพาะพลาสติกLDPEไซส์ตามสั่ง ทั้งใสขุ่นโรงเรือน และพลาสติกดำปูบ่อน้ำและหลังคา #พลาสติกโรงเรือน #พลาสติกปูบ่อน้ำ #โรงเรือน #ปูบ่อน้ำ #เกษตรพลัส #พลาสติกเกษตร #โรงงานพลาสติก...

Read more →

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป size mini ทางเกษตรพลัสก็ทำได้ค่าาาาาาาา

บ่อขึ้นทรงสำเร็จรูป size mini   ทางเกษตรพลัสก็ทำได้ค่าาาาาาาา

น่ารักมากมากมากมาก  (นายแบบ)
ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะคะ
.
บ่อเรื่องรองนายแบบเรื่องหลัก รีวิวจากคุณลูกค้าในการตั้งกำหนด ขนาด กว้าง*ยาว*สูง ของบ่อพลาสติกขึ้นทรง เพื่อทำมุมสวยงามไม่ต้องขุดไม่ต้องก่อ แค่นี้ก็ได้มุมน่ารักเพิ่มมาอีก 1 มุมแล้ว น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ จริงๆ
.
Read more →

Browse

Browse by brand

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus