Latest News

พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ จ.เชียงใหม่ กะเจ้า

พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ จ.เชียงใหม่ กะเจ้า

พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ หรือตกแต่งสวน และเลี้ยงปลา 

พลาสติกเกษตร และ เกษตรพลัส ก็จัดให้ได้นะคะ^^ 

 

Read more →

โรงรียนขุนยวม กับผืนพลาสติกปูเก็บน้ำ ผืนที่ 2 ค่า

โรงรียนขุนยวม กับผืนพลาสติกปูเก็บน้ำ ผืนที่ 2 ค่า

REVIEW  ปูบ่อดิน ส่งตรงจาก แม่ฮ่องสอนค่าาาาาาา
Read more →

ออกบูธ" งานเกษตรและของดี ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ " ปี62

ออกบูธ" งานเกษตรและของดี  ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ " ปี62

ออกบูธ" งานเกษตรและของดี  ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ " ปี62

ประมวลภาพภายในงานค่า

Read more →

Browse

Browse by brand

Browse by category

About us

               KASETplus (เกษตรพลัส) เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนออุปกรณ์การเกษตรควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมไปถึงวิธีการใช้งาน เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรได้มากที่สุด

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถือเป็นแหล่งผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยผลกระทบจากหลายปัจจัย ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพด้อยลงและไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรจะเป็น

                เกษตรพลัส จึงนำเอาประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่สั่งสมในวงการเกษตรมากว่า 10 ปี มาผนวกรวมกับอุปกรณ์การเกษตรและวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพิ่มคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จนกลายเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า “+Quality +Productivity”

ปูบ่อน้ำด้วยพลาสติก LDPE ผืน Kasetplus